top of page

COACHING

Företagserbjudande

Är ditt företag i behov av företagshantering och en "Business Career Plan" för arbetslivet och självledarskap? Med en mångårig erfarenhet av ledarskap, coaching, mentorskap och organisationsutveckling är jag nu stolt över att kunna presentera en "Business Career Plan for Business Life". 

 

Programmet är uppdelat i nio tillfällen, varav tre inlagda gruppträffar. Det finns möjlighet att coachas både i grupper av Team eller individuellt. 

1. Det börjar med en gruppträff- föreläsning av mig, där jag går igenom programmet och berättar om olika verktyg och tekniker som vi kommer lära oss. Där finns också tillfälle till erfarenhetsutbyte.

2. Individuell träff - 

 Vi sätter mål för dig och din utveckling- vi utforskar tillsammans dina mål.

3. Skriva en måldeklaration-

Dina mål skrivs ner med tydliga delmål.

4. Hur vill du vara? Dina värderingar -

Med hjälp av en värderingskarta så fångar vi dina värderingar som du vill verka efter.

5. Föreläsning- gruppträff - 

Fokus ligger nu på presentationsteknik där vi lär oss tips för att göra proffsiga presentationer.

 

Tillfälle ges till erfarenhetsutbyte.

6. Kommunikation -

Här tränar vi på budskap, kroppsspråk och vilka ord du använder.

7. Konflikthantering- Hur hanterar du konflikter? Vi utforskar hur du gör när det blir konflikter och arbetar med olika verktyg för konflikthantering.

8.Ditt varumärke-

Hur ska du marknadsföra dig själv? Tillsammans gör vi en marknadsföringsplan som du kan börja tillämpa.

9. Summering- gruppträff. Jag delar med mig av framgångar och misstag. Tillfälle till erfarenhetsutbyte.

 

Image by Harry Shelton

Sälj in dig själv!

Är du bra på att pitcha in dig själv och säga vad du är bra på ? 

Nu erbjuder jag också små grupper där vi träffas och tränar på att presentera oss själva. Gruppen träffas sex gånger.

bottom of page