top of page

MANAGEMENT

Behöver du en chef under en tid?

Jag har mångårig chefserfarenhet och kan vara intermistisk chef under en period oavsett om det behövs förändringar eller lugn och ro i organisationen.

KRISHANTERING

Behöver du hjälp att mobilisera en krishanteringsplan i händelse av en eller flera incidenter? Jag har erfarenhet av att skapa en plan för hur man ska agera i en krissituation, både före, under och efter en kris. Med min chefserfarenhet kan jag anta chefsuppdrag under en period och sätta upp rutiner samt hitta olika verktyg för konflikthantering vid en svår situation.

ORGANISATIONSUTVECKLING

Behöver ni förenkla och förbättra ert arbete?

Jag arbetar med en väldigt konkret metod där vi går igenom rutiner och arbetsprocesser utifrån de mål som ska uppnås och de kan börja tillämpas direkt. Jag kommer en dag eller flera beroende på behov.

md-opleiding-bubbles_2x-547x436.png
bottom of page